Ekonomi

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
27.04.2024
Genel Kurul Tarihi
24.05.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ISPARTA
İlçe
ISPARTA MERKEZ
Adres
Barida Hotels Kovada Toplantı Salonu – Süleyman Demirel Bulvarı 102 cad. No: 81 ISPARTA
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 – Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması
6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 – 2023 yılı net dönem kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek onaya sunulması
8 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
9 – 2024 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu’nun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması
10 – Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket’in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işlerle uğraşan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı mddeleri kapsamında izin verilmesinin karara bağlanması
11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin, 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında, Şirket’in 2023 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında bilgi verilmesi
12 – Şirket’in 2023 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi
13 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12 nci maddesi uyarınca 2023 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda bilgi verilmesi
14 – Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Çağrı Gündem.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Vekaletname.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 24 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 10:00’te – Süleyman Demirel Bulvarı 102 cad. No: 81 ISPARTA adresindeki Barida Hotels Kovada Toplantı Salonu‘nda yapılmasına karar vermiştir.

2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul Çağrı İlanı ekte yer almaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu